http://vesstofilms.wordpress.com/

Aquí la foto del director: